REJESTRACJA
OŚWIADCZENIE – UDZIAŁ W KONFERENCJI


Tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaszpol Sp. z o.o. w celu prowadzenia marketingu produktów i usług:


SMS
Email
Połączenie telefoniczne

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą w 95 – 100 Zgierz ul. Łódzka 28.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail iodo@jaszpol.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.jaszpol.pl, telefonicznie pod numerem 42 612 12 22 lub pisemnie na adres siedziby JASZPOL sp. z.o.o.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji na Konferencję : "Elektromobilność 2020", na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza. W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w ramach automatycznej identyfikacji lokalizacji, opartej na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Z Polityką powierzenia danych osobowych prosimy zapoznać się pod Linkiem

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w ramach zautomatyzowanego procesu, opartego na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy bowiem do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Panią/Pana informacje – spersonalizowane propozycje.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do rejestracji konferencji "Elektromobilności 2020”. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Panią/Panem) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROGRAM KONFERENCJI

ELEKTROMOBILNOŚĆ 2020

Wyzwania dla samorządów i biznesu

Miejsce Konferencji:

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej ul. Franciszka Żwirki 36

Rejestracja 9:00 – 9:30

9:30 – 9:45 Uroczyste otwarcie Konferencji:

ELEKTROMOBILNOŚĆ 2020 z udziałem:

V-ce Prezydenta Miasta Łodzi Adama Wieczorka,

Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka

Prezesa Firmy Jaszpol Krzysztofa Jaroszewicza

Dyrektora Wykonawczego Renault w Polsce Tomasza Mroza

Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Macieja Mazura

I PANEL


9:45 – 10:30 Panel dyskusyjny: „Rozwój infrastruktury sieci ładowarek w kontekście ochrony środowiska” z udziałem:

Adam Wieczorek – Viceprezydent Miasta Łodzi


Prof. dr hab. Inż. Sławomir Wiak Rektor Politechniki Łódzkiej


Maciej Mazur – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych


Andrzej Gemra z-ca Dyrektora ds. Promocji Nowej Mobilności Renault Polska


Krzysztof Zamożny – Head of Sales eMobility Poland - Garo Polska sp.z o.o.


Sławomir Jankowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolia Energia Łódź


10:30 – 11:00 Tomasz Krakowiak - Dyr sprzedaży Jaszpol / Izabela Augustyniak - specjalista ds pojazdów elektrycznych - ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE


11:00 – 11:30 Andrzej Gemra – z-ca Dyrektora ds. Promocji Nowej Mobilności Renault Polska„ Mobilność i motoryzacja – wizja transportu wg Renault


11:30 – 11:45 Paweł Anyszewski – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego: „Wsparcie finansowe dla MŚP

11:45 – 12:00 - Przerwa kawowa


II PANEL


12:00 – 12:30 Przemysław Szywacz - Partner, Doradca Podatkowy KPMG: "Polski Rynek Elektromobilności"


12:30 – 13:00 Michał Wekiera – Dyrektor Wykonawczy w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego:” Polskie regulacje dotyczące Elektromobilności”


13:00 – 13:30 Krzysztof Zamożny – Head of Sales eMobility Poland - Garo Polska sp.z o.o. Inteligentna Elektromobilność w mieście


13:30 – 14:00 - Przerwa na poczęstunek

III PANEL


14:00 - 14:30 dr hab. Inż. Łukasz Szymański – Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ: „Elektromobilność – źródła zasilania”


14:30 - 15:00 Aleksander Czapczyk – Dyrektor Działu Sprzedaży GreenWay Polska: „Infrastruktura sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce"


15:00 – 15:30 Sławomir Fagas – Urząd Dozoru Technicznego: Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku


15:30 – 16:00 Jerzy Fijas – Lasy Państwowe: „ Elektromobilność w praktyce – LAS ENERGII – projekt rozwojowy lasów państwowych”


16:00 Zakończenie Konferencji


PROMOCJE JASZPOL

Sprawdź ofertę samochodów elektrycznych Tutaj

Dowiedz się więcej o Konferencji Tutaj